Novinky

PRÍCHYTKA NA UPEVNENIE BOČNÝCH KRYCÍCH PLECHOV

Pôvodný stav

Na upevňovanie bočných krytov sme používali niekoľko druhov plastových príchytiek, ktoré prichytávali bočné krycie plechy v závislosti od typu vyhrievacieho oceľového doskového telesa zapadnutím o telo pripájacieho prvku alebo priskrutkovaním o pomocnú privarenú skrutku.

Nevýhody:

1. spôsob

 • zvýšené nároky na logistiku
 • rôzne druhy prichytenia
 • rôzne druhy krytov často v pravom a ľavom prevedení
 • bočný spoj nie je dostatočne tuhý
Animácia 1

AVI 3,3 MB

2. spôsob

 • spôsob skrutkového prichytenia je pevnejší, ale nevýhodný z hľadiska technologického pohľadu
 • privarenie skrutky - ďalší pracovný úkon
 • vyžaduje užšie tolerancie
Animácia 2

AVI 1,6 MB

Inovovaný stav

Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje príchytka na upevnenie bočných krycích plechov. Podstata technického riešenia spočíva v tom, že pozostáva z navádzacieho kužeľa, deformačného zápichu, valcovej objímky, upínacieho osadenia a lomeného upínacieho kužeľa.

Príchytka BKP_UNI-1 Príchytka BKP_UNI-2
Príchytka BKP_UNI-3 Príchytka BKP_UNI-4
Výhody:
 • príchytka môže byť zhotovená ako jeden nerozoberateľný celok z plastu
 • dané technické riešenie umožňuje montáž pre všetky typy vykurovacích telies
 • daný druh príchytky má široké spektrum uchytenia vykurovacích telies
 • zabezpečená zvýšená tuhosť bočného krycieho plechu o vykurovacie teleso
 • dané technické riešenie v značnej miere sťaží možnosť nechceného uvoľnenia krytu
Animácia - bočný kryt

AVI 2,0 MBPRÍCHYTKA NA UPEVNENIE HORNÝCH KRYCÍCH PLECHOV

Pôvodný stav

Na upevňovanie horných krytov sme používali plastovú príchytku, ktorá prichytáva mriežku horného krycieho plechu vzoprením o osadenie horizontálneho vodného kanála a vnútornú plochu rozšírenej prestupnej plochy vyhrievacích oceľových doskových telies.

Nevýhody:
 • nevytvárajú dostatočne tuhé spojenie mriežky horných krycích plechov o vyhrievacie oceľové doskové teleso
 • tuhosť spojenia je v značnej miere závislá na výrobných toleranciách plastových príchytiek, samotných vyhrievacích telesách a starnutia materiálu plastových príchytiek

Inovovaný stav

Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje príchytka na upevnenie najmä horných krycích plechov vyhrievacích oceľových doskových telies s jedným panelom a jednou rozšírenou prestupnou plochou podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva z upevňovacej časti tvaru písmena I.

Príchytka Príchytka
Príchytka Príchytka
Príchytka
Výhody:
 • zvýši sa tuhosť upevnenia horného krycieho plechu o vyhrievacie oceľové doskové telesá
 • v dostatočnej miere sa sťaží možnosť ich nechceného uvoľnenia
Príchytka Animácia - príchytka

AVI 3 MB


Nový kompletný systém bočného a horného krytovania

Animácia - nový kryt

AVI 8,2 MB