Softvér


TechCON

TechCON - logo

Dňa 9.11.2013 bola vydaná firemná verzia výpočtového programu TechCON ver. 6.0 HzU. Táto verzia programu vznikla v spolupráci firiem Herz, Certima a U. S. Steel Košice. Je určená pre operačné systémy Windows XP/VISTA/Windows 7/Windows 8. Program je tvorený z troch navzájom prepojených modulov:
Tepelné straty, Ústredné vykurovanie a Podlahové vykurovanie.

Všetky informácie a poznatky nájdete na internetovej stránke tvorcov softvéru firmy Atcon systems, s.r.o. Bratislava www.techcon.sk.

Odkaz na stiahnutie programu: http://www.atcon.sk/download/techcon/6_0/install/herz/sk/TechCON_60HzU_sk.zipKORADcalc 3.62

Výpočtová pomôcka KORADcalc 3.62  (verzia XLSM, 680 kB) MS Excel 2007 a vyššie

Výpočtová pomôcka KORADcalc 3.62  (verzia XLS, 1,1 MB) MS Excel 2003

Výpočtová pomôcka KORADcalc 3.62 slúži pre jednoduchý výber panelových radiátorov.

Je spracovaná vo forme aplikácie MS Excel. K dispozícii je verzia pre MS Excel 2003 ako aj verzia pre MS Excel 2007 a vyššie. Aplikácie obsahujú makrá, preto je pre ich funkčnosť potrebné povolenie makier. (Pre verziu MS Excel 2003 pozrite Možnosti\Zabezpečenie\Zabezpečenie makier\Úroveň zabezpečenia, pre verziu MS Excel 2007 stačí povoliť makrá v Upozornení zabezpečenia po spustení súboru).

Prepočtová pomôcka KORADcalc 3.62 pozostáva zo šiestich modulov. Výber jazyka (SK, ENG, RUS) je možné zvoliť na ľubovoľnom module.

Popis modulov:

Ilustračný obrázok

Prvý modul "Odhad tepelných strát" umožňuje vykonať hrubý odhad tepelných strát miestnosti na základe jej objemu a umiestnenia. Pre presné stanovenie tepelných strát však odporúčame postupovať podľa STN EN 12 831.

Druhý modul "Výber radiátora" umožňuje na základe známej požadovanej hodnoty tepelného výkonu ako aj výpočtových teplôt výber vhodného radiátora. Pri výbere sú zohľadnené aj priestorové parametre, to znamená rozmery okna a jeho vzdialenosť od podlahy.

V treťom module "Vymeň starý za nový" možno uskutočniť výber nových panelových radiátorov pri nahrádzaní starších modelov a typov vykurovacích telies.
Je to najjednoduchšia cesta stanovenia potrebného tepelného výkonu, pokiaľ ste boli s výkonom starých telies spokojní a samozrejme pokiaľ nedošlo k zmene okolitých podmienok (stavebné konštrukcie, teplotné podmienky).

V štvrtom module "Iné teplotné podmienky" získate tabuľku hodnôt tepelných výkonov radiátorov zmenených podľa zadaných teplotných podmienok.

Piaty modul "Technické údaje" pomôže pri priradení vlastností vybraných typov radiátorov a umožňuje súčet hmotností, vodného objemu a výkonu zvoleného výberu telies.

Šiesty najnovší modul "Prednastavenie ventilovej vložky" zjednodušuje a urýchľuje hľadanie hodnoty prednastavenia vložky HEIMEIER 4360, ktorá je súčasťou radiátorov s pripojením ventil kompakt.