Výrobková dokumentáciaKatalóg pre odborníkov Katalóg pre verejnosť Bezpečnostný list
(PDF, veľkosť 5,7 MB) Katalóg pre odbornú verejnosť (PDF, veľkosť 1,6 MB) Katalóg pre verejnosť (PDF, veľkosť 180 kB) Bezpečnostný list

Záruka TYPE štítok - veľký TYPE štítok - malý
(PDF, veľkosť 1,1 MB) Záruka Tento tzv. veľký štítok je umiestnený na obale radiátora.

Typový štítok - obal
Tento tzv. malý štítok je umiestnený na zadnej strane radiátora. Tento štítok nikdy NEODSTRAŇOVAŤ!

Typový štítok - zadná strana